آرشیو موضوعی: رزین های آغشته سازی

JSB-UF-600

خواص و موارد کاربرد :
رزین اصلاح شده اوره فرمالدید جهت آغشته سازی کاغذهای دکوراتیو و MDF با ظاهری شفاف و محیطی مقاوم، مایع، کاتالیست خوری مناسب.

 

مشخصات محصول
۱۶-۱۴ثانیه

۷٫۲+۶٫۸

۱٫۲-۱٫۱

۴۸-۵۰

۰٫۱- ۰٫۳

ویسکوزیته درفورد کاپ ۴ در دمای ۲۵ :

PH در ۲۵ درجه سانتیگراد:

وزن مخصوص در ۲۰ درجه سانتیگراد:

درصد جامد :

درصد فرمالدئید آزاد :

پایداری :

تحت شرایط ” ۳۵- ۲۰ ” درجه سانتیگراد درمحیط خشک و دور ازتابش مستقیم نور خورشید به مدت ۱۰ روز می باشد.


JSB-MF-600

خواص و موارد کاربرد :
رزین اصلاح شده ملامین فرمالدید جهت آغشته سازی کاغذهای دکوراتیو و MDF با ظاهری شفاف و محیطی مقاوم، مایع، کاتالیست خوری مناسب.

 

مشخصات محصول
۲۴-۲۲ثانیه۹-۱۰۱٫۲۲

۴۸-۵۰

۰٫۱- ۰٫۳

ویسکوزیته درفورد کاپ ۴ در دمای ۲۵:PH  در ۲۵ درجه سانتیگراد:وزن مخصوص در ۲۰ درجه سانتیگراد:

درصد جامد :

درصد فرمالدئید آزاد :

پایداری :

تحت شرایط ” ۳۵- ۲۰ ” درجه سانتیگراد درمحیط خشک و دور ازتابش مستقیم نور خورشید به مدت ۷ روز می باشد.