آرشیو موضوعی: خشک کن ها

JSB – CO – 10

خشک کن کبالت

خواص و موارد کاربرد :
خشک کن سطحی بسیار فعال،در ترکیب با خشک کن کلسیم و سرب بکار میرود،همچنین جهت سخت شدن رزین های پلی استر غیر اشباع همراه با کاتالیت متیل اتیل کتون پراکسید استفاده میگردد، مقدار مصرف فلز بر اساس در صد رزین، ۱%- ۰٫۰۱ میباشد.

 

فرم تحویل :  JSB – CO – 10

0.2 ± ۱۰ در صد فلز می‌باشد.

 

حلالیت :

زایلین: حل می شود     

وایت اسپریت: حل می شود                            

نرمال بوتیل استات:  حل می شود

متیل اتیل کتون : حل می شود

نرمال بوتانل: محدود

 

مشخصات محصول
نوع: اکتوات کبالت
۰٫۲ ± ۱۰

بنفش رنگ

وایت اسپریت

۱- در صد فلز

۲- ظاهر

۳- حلال

سازگاری :
سازگاری مناسب با رزین های بلند و متوسط روغن و سایر خشک کن ها.
پیشنهاد میگرددقبل از استفاده سازگاری کنترل شود.
امتزاج پذیری :

خشک کن JSB-CO -10 دارای ســـازگــاری خوبی بــا سایر خشک کن ها ی دیگر مانند ،سرب،کلسیم،منگنز،وهمچنین رزین های بلند روغن و متوسط روغن و رزین های پلی استر غیر اشباع می باشد.

پایداری :

خشک کن JSB-CO -10 تحت شرایط نگهداری ذکر شده تا ۹ ماه پایدار خواهد ماند.

شرایط نگهداری :

خشک کن JSB-CO -10 دارای پایداری بسیارعالی میباشد. این محصول بایستی در ظروف بسته و سالم در دمای بین C º۳۰-Cº۵ و در جای خشک نگهداری شود.

 

JSB-Ca-5

خشک کن کلسیم – اکتات کلسیم

خواص و موارد کاربرد :
تر کنندگی پیگمان خوب،پخش کنندگی پیگمان خوب، خشک کن کمکی جهت سیستم های هوا خشک.

 

فرم تحویل :  JSB-Ca-5

0.2 ± ۵ درصد فلز می‌باشد

 

حلالیت :

آروماتیک ها و حلال های آلیفاتیک.

مشخصات محصول
۰٫۲ ± ۵

استوک ۴ – ۲

MAX 65

1- در صد فلز

۲- ویسکوزیته

۳- عدد اسیدی

شرایط نگهداری و پایداری :

در انبار و در مکان خنک در دمای ۳۰ – ۵ درجه سانتیگراد به مدت ۱۰ ماه در بشکه های پلمب.
از هرگونه منبع حرارتی دور نگه داشته شود.

سازگاری :

سازگاری منـــاسب با رزیــــن های بلند و متوسط روغـــن و ســـایر خشک کن ها.
پیشنهاد میگرددقبل از استفاده سازگاری کنترل شود.

 

JSB-pb-32

خشک کن سرب

خواص و موارد کاربرد :
جهت تسریع در زمان خشک شدن عمقی رنگها،در ترکیب با خشک کن کبالت و کلسیم، منگنز استفاده می شود دارای تر کنندگی پیگمان خوب می باشد .

 

فرم تحویل :  JSB-pb-32

0.2 ± ۳۲ درصد فلز.

 

حلالیت :

زایلین: حل می شود     

متیل اتیل کتون : حل می شود

متیل بوتیل استات :حل می شود

نرمال بوتانل :محدود

رایت اسپریت : محدود

 

مشخصات محصول
۰٫۲ ± ۳۲

مایع زرد رنگ

اکتوات سرب

۱- در صد فلز

۲- ظاهر

۳- حلال

 

 

امتزاج پذیری :

محصول JSB –Pb -32 سازگاری خوبی با سایر خشک کن ها مانند ،کبالت، کلسیم ،منگنز و رزین های بلند روغن و متوسط روغن دارد.

پایداری :

محصول JSB-Pb -32 تحت شرایط نگهداری ذکر شده تا ۹ ماه پایدار خواهد بود.

شرایط نگهداری :

رزینJSB-Pb -32 دارای پایداری عالی میباشد. این محصول بایستی در ظروف بسته و سالم در دمای بین C º۳۰-Cº۵ و در جای خشک نگهداری شود.