JSB-NBMF603-NB60

خواص و موارد کاربرد :
رنگ‌‌کوره‌ای با دمای‌پخت‌پایین تا متوسط، آستری‌ها ، رنگهای‌الکترواستاتیک، رنگهای نبترو‌سلولوزی و لاک‌ها، فعالیت زیاد، سخت‌شدن‌سریع، سازگار با اکریلیک و آلکیدی‌کوتاه و متوسط روغن.

 

فرم تحویل :  JSB-NBMF603-NB60

%60±۲ درنرمال‌بوتانل می‌باشد.

حلالیت :
تلورانس در ماینرال اسپریت تقریبا ۳ /۱ ( حلال : ملامین)

زایلین : کاملاً حل می شود     

نرمال بوتانل : کاملاً حل می شود

متیل اتیل کتون : کاملاً حل می شود

بوتیل استات : کاملاً حل می شود

 

مشخصات محصول
۶۰ ± ۲استوک ۲۰ – ۱۵

۲ MAX

100 MAX

1090 kg/m³

۱- در صد جامد براساس استاندارد TM20212- ویسکوزیته در ۲۵Cº

۳- عدد اسیدی براساس استاندارد DIN 53402

4- رنگ براساس استاندارد APHA TM2015

5- دانسیته براساس استانداردISO 2811

امتزاج پذیری :

رزین JSB-NBMF603-NB60 به نسبت ۱/۱ وزنی براساس درصد جامد رزین با JSB-IBUF602-IB60 ‌سازگار می‌باشد.‌همچنین با رزین های پلی‌استر، ‌اپوکسی‌استر، رزینهای اپوکسی با وزن مولکولی کم،رزین‌های ‌آکریلیک ‌و آلکید‌رزین‌‌های‌‌کوتاه ‌و متوسط روغن‌سازگار‌می‌باشد. ‌البته پیشنهاد ‌میگردد که قبل از استفاده سازگاری با رزین‌های مختلف کنترل شود.

پایداری :
رزین JSB-NBMF603-NB60 تحت شرایط نگهداری ذکر شده تا ۱۲ ماه پایدار خواهد بود.همچنین این رزین در ترکیب با آلکید کوتاه روغن دارای پایداری بسیار خوبی می باشد.

 

شرایط نگهداری :

رزینJSB-NBMF603-NB60 دارای پایداری بسیار عالی میباشد. این رزین بایستی در ظروف بسته و سالم در دمای بین ۵Cº-۳۰Cº و در جای خشک نگهداری شود.

 

پیشنهادات :

بهترین خواص پوشش تهیه با رزین JSB-NBMF603-NB60 در صورتی بدست می‌آید که نسبت اختلاط رزین آلکید و یا پلی‌استر با رزین ملامین بین ۸۵/۱۵ تا ۷۰/۳۰ (رزین ملامین / آلکید یا پلی استر) می‌باشد.

مدت زمان پخت بین ۱۵ الی ۳۰ دقیقه و دمای پخت ۱۱۰ºC الی ۲۰۰ºC پیشنهاد می‌گردد. پوشش‌نهایی دارای براقیت و خواص مکانیکی‌عالی می باشد.

Print Friendly

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *