JSB – IBUF602-IB60

خواص و موارد کاربرد :
رنگ‌های حرارت پایین و پوشش‌های نیم پلی‌استری، لاک‌های نیترو سلولزی، فعالیت متوسط تا زیاد مقاومت حرارتی و شیمیایی عالی.

 

فرم تحویل :  JSB – IBUF602-IB60

62%± ۲ در ایزو بوتانل می‌باشد.

 

حلالیت :
تلورانس در ماینرال اسپریت تقریبا ۱ : ۲ v/v ( حلال : اوره )

زایلین : کاملاً حل می شود     

نرمال بوتانل : کاملاً حل می شود

متیل اتیل کتون : کاملاً حل می شود

بوتیل استات : کاملاً حل می شود

 

 
مشخصات محصول
۶۲ ± ۲استوک ۳۲ – ۱۹

۲ MAX

100 MAX

1090kg/m³

۱- در صد جامد براساس استاندارد TM20212- ویسکوزیته در۲۵ Cº

۳- عدد اسیدی براساس استاندارد DIN 53402

4- رنگ براساس استاندارد APHA TM2015

5- دانسیته براساس استانداردISO 2811

 

امتزاج پذیری :

رزین IB60-JSB-IBUF602 به نسبت ۱/۱ وزنی براساس درصد جامد رزین با JSB-NBMF7010-NB70 و JSB-NBMF603-IB60 و رزین‌های آلکید کوتاه روغن و پلی استر اشباع سازگار می‌باشد. پیشنهاد می‌گردد که قبل از استفاده سازگاری با رزین‌های مختلف کنترل شود.

پایداری :

رزین JSB-IBUF602-IB60 تحت شرایط نگهداری ذکر شده تا ۲۴ ماه پایدار خواهد بود.همچنین این رزین در ترکیب با آلکید کوتاه روغن دارای پایداری بسیار خوبی می باشد.

شرایط نگهداری :

رزینJSB-IBUF602-IB60 دارای پایداری بسیار عالی میباشد. این رزین بایستی در ظروف بسته و سالم در دمای بین ۵ºC- 30ºC و در جای خشک نگهداری شود.

 

Print Friendly

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *